Välj sida och uppgift i kapitel 2.4 Algebra och polynom, Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 101

Polynom och räkneregler sida 101

uppgifterna 1105-1115

Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 104

Polynom och räkneregler sida 104

uppgifterna 1127-1139

Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 106

Faktorisera sida 106

uppgifterna 1127-1140

Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 109

Potenser sida 109

uppgifterna 1144-1159

Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 110

Kvadratrötter sida 110

uppgifterna 1162-1173

Matematik 5000 3c

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis