top of page

Välj sida och uppgift i kapitel 1.1 Algebra och polynom, Matematik 5000 3bc (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 11

Polynom och räkneregler sida 11 

uppgifterna 1105-1115

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 12

Polynom och räkneregler sida 12

uppgifterna 1127-1139

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 14

Faktorisera sida 14

uppgifterna 1127-1140

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 17

Potenser sida 17

uppgifterna 1144-1159

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 19

Kvadratrötter sida 19

uppgifterna 1162-1173

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 22

Ekvationer sida 22

uppgifterna 1178-1190

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)

Sida 23

Ekvationer sida 23

uppgifterna 1192-1196

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

bottom of page