top of page

Välj del-kapitel till kapitel 2 i Matematik 5000 3bc (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 2.1

Ändringskvoter & begreppet derivata sidorna 72-82

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 2.2

Gränsvärde och derivatans definition sidorna 83-85

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 2.3

Deriveringsregler 1 sidorna 88-100

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 2.4

Deriveringsregler 2 sidorna 101-109

Matematik 5000 3bc Vux (Komvux)

Gratis

bottom of page