top of page

Välj del-kapitel till kapitel 1 i Matematik 5000 3bc (Komvux)

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 1.1

Algebra & polynom s.8-66

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 1.2

Rationella uttryck s.24-36

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Kapitel 1.3

Funktioner s.38-66

Matematik 5000 3bc (Komvux)
Diagnos 1

Funktioner s.38-66

Gratis

bottom of page