Välj del-kapitel till kapitel 2 Algebra och ickelinjära modeller, i matteboken Matematik 5000 2c

Gratis

Matematik 5000 2c
Kapitel 2.1 - Polynom

Kapitel 2.1 - Polynom 

Sida 72-81

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Kapitel 2.2 - Andragradsekvationer

Kapitel 2.2 andragradsekvationer

Sida 82-101 

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Kapitel 2.3 - Andragradsfunktioner

Kapitel 2.3 - Andragradsfunktioner

Sida 102-110

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Kapitel 2.4 - Exponentialfunktioner och logaritmer

Exponentialfunktioner och logaritmer

Sida 113-136

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Diagnos 2 - sida 139

Diagnos 2

Sida 139

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Blandade övningar kapitel 2

Blandade övningar kapitel 2

Sida 140

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c
Blandade övningar kapitel 1-2

Diagnos 2

Sida 143

Matematik 5000 2c