top of page

Välj sida och uppgift i kapitel 1.1 Algebra och polynom, Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c

Sida 10

Polynom och räkneregler sida 10

uppgifterna 1105-1115

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c

Sida 12

Polynom och räkneregler sida 12

uppgifterna 1127-1139

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c

Sida 13

Faktorisera sida 13

uppgifterna 1127-1140

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 2c

Sida 17

Potenser sida 17

uppgifterna 1144-1159

Matematik 5000 2c

Matematik 5000 3c.png

Sida 19

Kvadratrötter sida 19

uppgifterna 1162-1173

Matematik 5000 3c

Matematik 5000 3c.png

Sida 21

Ekvationer sida 21

uppgifterna 1178-1190

Matematik 5000 3c

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

bottom of page