top of page

Välj sida och uppgift i kapitel 4.1 Statistik i Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 214

sammanställning/presentation av data sida 214 

Uppgifterna 4101-4104

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 216

Population, stickprov och urval sida 216

Uppgifterna 4108-4109

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 217

Population, stickprov och urval sida 217

Uppgifterna 4110-4114

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 220

Felkällor vid undersökningar sida 220

Uppgifterna 4117-4122

Matematik 5000 2b

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

bottom of page