top of page

Välj sida och uppgift i kapitel 1.1 Algebra och polynom, Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 10

Polynom och räkneregler sida 11 

Uppgifterna 1104-1118

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 12

Polynom och räkneregler sida 12

Uppgifterna 1120-1128

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 14

Faktorisera sida 14

Uppgifterna 1132-1133

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 15

Potenser sida 15

Uppgifterna 1134-1143

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 17

Kvadratrötter sida 17

Uppgifterna 1147-1153

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 18

Ekvationer sida 18

Uppgifterna 1156-1159

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 19

Ekvationer sida 19

Uppgifterna 1160-1166

Matematik 5000 2b

Matematik 5000 2b

Sida 20

Ekvationer sida 23

Uppgifterna 1168-1173

Matematik 5000 2b

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

bottom of page